Startsida

Om L. Ron Hubbard

Kontakta oss


Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Fyll i din
email-adress:

Har du någonsin undrat över hur ditt sinne fungerar?

Ditt sinne spelar in allt du upplever genom hela livet. Dessa "mentala intrycksbilder" är ditt minne.

Genom mentala intrycksbilder kan du se det förflutna, höra vad som sades, känna, smaka och lukta, saker från mycket länge sedan eller bara från igår. Din perception av mentala intrycksbilder kan - oavsett hur vag den är i början - göras skarpare med Dianetik.


Mentala intrycksbilder används kontinuerligt för att lösa problem, för fantasin och för att komma ihåg saker och ting. L. Ron Hubbards New York Times-bestseller, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, kommer att berätta mycket mer om mentala intrycksbilder, hur sinnet fungerar, och även om dess syfte.

Två sinnen, inte ett

Olyckligtvis har du ytterligare ett sinne, som förr har kallats det "omedvetna" eller "undermedvetna" sinnet. Detta är ett sinne som spelar in och lagrar mentala intrycksbilder som gjorts under traumatiska upplevelser.

Detta sinne kallas mer korrekt ditt reaktiva sinne, eftersom det reagerar ologiskt och irrationellt, ger dig känslor du inte förstår och som får dig att reagera på sätt som "inte är du".

Irrationaliteten kommer ifrån ditt reaktiva sinne, det styr dig som genom post-hypnotiska befallningar. Det får dig att säga och göra saker du inte förstår. Det är ORSAKEN till att du har oförklarliga känslor, underlig värk och smärtor, och till varför du inte kan vara dig själv.

Du kan lära dig hur det reaktiva sinnet fungerar och hur man BLIR AV MED DET FÖR ALLTID, genom att läsa Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Det är så här Dianetik-teknologin kan hjälpa dig bli en FRISK OCH LYCKLIG MÄNNISKA, som kan tänka rationellt i alla situationer och komma vidare i livet för att verkligen nå dina mål.


Det Reaktiva Sinnet

Du HAR ett reaktivt sinne och det ÄR den enda KÄLLAN till dina irrationella rädslor, tvivel på dig själv, okontrollerbara emotioner och till och med dina mardrömmar som barn.

Det reaktiva sinnet är också källan till psykosomatiska sjukdomar - vilket betyder sjukdomar som orsakas av sinnet. Sakkunniga uppskattar att psykosomatiska sjukdomar utgör upp till 70 procent av människans alla sjukdomar, inklusive att vara alltför fet eller för smal, migrän, allergier och andra åkommor som inte uteslutande orsakats av fysiska orsaker.

Känslor av nedstämdhet, okontrollerbara emotioner och sådant är inte annat än "minnet" av tidigare smärtsam upplevelse som åter spelas upp av ditt reaktiva sinne. Läs mer...


Copyright © 2005 Scientologi-kyrkan i Göteborg. Alla rättigheter förbehållna. Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillåtelse att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards copyrightskyddade verk och fotografier. Ingen del av innehållet i dessa Internetsidor får reproduceras utan copyrightinnehavarens tillåtelse. Scientologi®, Dianetik® och Hubbard® är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Religious Technology Center.
porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno
porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno-porno